Usługi pogrzebowe

 
 

Co zrobić gdy odchodzi bliska osoba ?

Niezbędny jest udział lekarza. Należy wezwać lekarza dzwoniąc pod nr 999 lub 112. Lekarz stwierdzi czy nastąpił zgon i wystawi Kartę zgonu. Jest ona potrzebna do transportu zwłok oraz do przedstawienia w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu w celu uzyskaniu Aktu zgonu. Jeżeli nie zrobiliśmy tego wcześniej to następnie zawiadamiamy zakład pogrzebowy.

Zakład przewiezie ciało do kostnicy. Po podjęciu decyzji o powierzeniu przeprowadzenia koniecznych formalności i ceremonii pogrzebowych naszemu zakładowi potrzebne będzie dokonanie ustaleń dla konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej oraz podpisanie niezbędnych dokumentów, obejmujących uzgodniony zakres usług i naszej pomocy.

Potrzebne dokumenty to:

 • karta zgonu, wystawiona przez lekarza
 • dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka lub osoby organizującej pogrzeb
 • zaświadczenie z zakładu pracy lub ostatni odcinek emerytury lub renty (w przypadku gdy osoba zmarła była emerytem lub rencistą)

Telefon do zakładu w Kościerzynie: 532 846 662

Oferta usług pogrzebowych

Naszym priorytetem jest wysoki profesjonalizm i kultura, aby osobie która odeszła zapewnić godne pożegnanie, a rodzinie pomóc uprościć wszelkie sprawy formalne i organizacyjne związane z pogrzebem. Przeprowadzamy czynności pogrzebowe z oddaniem należnej czci i szacunku na tej ostatniej drodze, która czeka każdego z nas.

Oferujemy:

 • krajowe przewozy zmarłych
 • transport międzynarodowy zmarłych
 • kosmetyka i makijaż zmarłych
 • organizację i obsługę pogrzebów przez cały tydzień
 • kremacja osoby zmarłej
 • eksportację z mieszkań całodobowo
 • sprzedaż trumien dębowych, sosnowych, krzyży, tabliczek, nekrologów
 • eksportację zmarłych do chłodni
 • karawany
 • autokary, busy
 • oprawę muzyczną pogrzebów
 • pomniki, katakumby, usługi kamieniarskie
 • inne usługi lub sprawy związane z pogrzebem, a zlecone przez zamawiającego.
 • własne chłodnie

Telefon do zakładu w Pinczynie: 58 58 847 55


Telefon do zakładu w Starogardzie: 58 56 175 42